Cộng đồng chia sẻ data khách hàng tiềm năng

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN - BÁO SỰ CỐ HOẠT ĐỘNG

I. Các lỗi thường gặp khi tiến hành trao đổi data khách hàng

 • Bước 1: Lỗi lấy ID không chính xác;
 • Bước 2: Email bắt buộc phải là Gmail, điền đầy đủ;
 • Bước 3: Lỗi do chưa chọn file, bạn phải chọn file data chất lượng để trao đổi;
 • Buóc 4: Lỗi do chưa phân loại đúng lĩnh vực data của bạn;
 • Bước 5: Bạn cần mô tả lớn hơn 50 kí tự về data đã chia sẻ lên để không bị lỗi.

II. Các trường hợp bị khóa tối thiểu 90 ngày hoặc bị cấm

 • File data quá cũ (> 1 năm);
 • File có password hoặc rỗng;
 • File không liên quan đến data khách hàng;
 • Dùng nhiều tài khoản, gmail ảo, dấu hiệu spam;
 • Data rác từ các công cụ quét trang web, uid,..;
 • Data ảo hoặc cố ý xáo trộn nội dung, tiêu đề, mô tả lệch hướng;
 • Reup lại file từ các trang cho tải miễn phí, từ cộng đồng data5s;
 • File data không có số điện thoại | email | mạng xã hội, hoặc quá sơ sài, thiếu thông tin về chủ thể.

III. Báo sự cố website hoặc Góp ý nhằm nâng cao chất lượng Data5s