DOWNLOAD NGAY, KHÔNG CẦN TRAO ĐỔI

Làm sao để tham gia vào thành viên VIP ?

Đây là trang web cộng đồng, mục đích là phục vụ cộng đồng Data5s. Chúng tôi chỉ là bộ phận ẩn danh, có trách nhiệm kiểm duyệt, chọn ra các file chất lượng.

Mỗi ngày chúng tôi phải loại bỏ trên 95% file không đạt yêu cầu. Khóa các thành viên có tâm lý lợi ích ngắn mà không cần báo trước.

Chúng tôi vẫn chọn ra người có đóng góp tích cực nhất, file có tính ứng dụng cao cho người dùng, tuân thủ nguyên tắc cộng đồng Data5s để tham gia vào VIP.

Thành viên VIP có quyền download ngay, không cần qua các bước trao đổi. Download không giới hạn để xứng đáng với sự đóng góp của bạn cho cộng đồng.

Xem thêm các lý do bị khóa 90 ngày: Nguyên tắc cộng đồng Data5s

THÔNG BÁO CHUYỂN WEBSITE

Từ ngày 01/07/2021 trang web sẽ sử dụng link mới: