BIG MART.csv

data Big Mart- các mặt hàng được bán của siêu thị tại Mỹ

Download BIG MART.csv

data #data

Kích thước file: 887053 (bytes)

Lĩnh vực: data #data

Tỉnh | Thành phố: Đà Nẵng

ID File:


Hướng dẫn download file data khách hàng

Tải về nhiều file mới nhất: update data

Most searched: Cơ sở dữ liệu khách hàng la gì; danh bạ khách hàng; lấy data khách hàng; data khach hang tiem nang; data khách hàng miễn phí; Đà Nẵng; BIG MART.csv;..

Mới hơn Cũ hơn