DATA DA LOC.xlsx

Cập nhật DAta mua nhà dự án ocean park tháng 11/2021 - tài chính đầu tư từ 3 tỷ đến 10 tỷ- mua để đầu tư và cho thuê dài hạn

Download DATA DA LOC.xlsx

data Bất động sản

Kích thước file: 435715 (bytes)

Lĩnh vực: data Bất động sản

ID File:


Link tải: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

Mới hơn Cũ hơn