Sales_Data.xlsx

Cập nhật khách hàng, giới tính, tuổi, thu nhập, trình độ,...

Download Sales_Data.xlsx

data #data

Kích thước file: 29066 (bytes)

Lĩnh vực: data #data

ID File:


Link tải: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

Mới hơn Cũ hơn