Danh sách khách hàng USA.xlsx

Cập nhật đây là tổng hợp 50 công ty trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng linh kiện ô tô. xe đạp, xe máy. may mặc, đều là những ngành top xuất khẩu đi Mỹ. Trong file đã có số điện thoại và tên người đại diện, anh chị em sales logistics tuyến Mỹ lấy về tham khảo nhé.

Download Danh sách khách hàng USA.xlsx

data #data

Kích thước file: 16128 (bytes)

Hashtag: #datakhachhang, #data5s

Lĩnh vực: data #data

Link tải về: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post