Bản sửa đổi ngày 27.xlsx

Cập nhật data khách hàng mua Vinhome smart city . bộ data chuẩn gồm cả khách đã chốt và khách chưa chốt, ddataa nét 80%

Download Bản sửa đổi ngày 27.xlsx

data Bất động sản

Kích thước file: 23854 (bytes)

Hashtag: #datakhachhang, #data5s

Lĩnh vực: data Bất động sản

Link tải về: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

*

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn