KH-Masteri.xlsx

Cập nhật danh sách khách hàng đã mua căn hộ Masteri quận 2, có thongot in sdt, mail, địa chỉ, mã căn

Download KH-Masteri.xlsx

data Bất động sản

Kích thước file: 169826 (bytes)

Hashtag: #datakhachhang, #data5s

Lĩnh vực: data Bất động sản

Link tải về: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post