HN_BDS_2493 KHÁCH HÀNG MUA TIME CITY.xlsx

Cập nhật danh sách khách hàng mua và sử dụng căn hộ tại dự án Time city của CĐT VinHomes

Download HN_BDS_2493 KHÁCH HÀNG MUA TIME CITY.xlsx

data Bất động sản

Kích thước file: 316344 (bytes)

Hashtag: #datakhachhang, #data5s

Lĩnh vực: data Bất động sản

Link tải về: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post