2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY TAI QUAN 1.xls

Cập nhật 2000 khách hàng có tài sản trên 5 tỷ tại quận nhất cho anh em làm telesale

Download 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY TAI QUAN 1.xls

data Ngân hàng, tín chấp

Kích thước file: 1241088 (bytes)

Hashtag: #datakhachhang, #data5s

Lĩnh vực: data Ngân hàng, tín chấp

Link tải về: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

Nhận xét

Đề xuất cho bạn:

Data 1-HN,HP,HD,BN.xlsx

SỐ 403. DANH SÁCH 3900 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK.xls

7:6 KHÁCH HÀNG CHƠI GOLF ( in ngày 7:6).xlsx

Tiết kiệm Techcombank 2021.xlsx

DATA THANH PHU_5K 8.7 (1).xlsx

KHACH HANG DAU TU BDS - 123.xls

12-6-2021.txt

DS khách hàng .xlsx

KHACH HANG DAU TU BDS - 123.xls