DOWNLOAD KHÔNG GIỚI HẠN

I. CHỈ DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

Web portal: v.data5s.com

II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA VIP

Được ưu tiên hơn, khi thành viên mới có đóng góp tích cực, data thật sự có chất lượng tốt, tuân thủ nguyên tắc cộng động của data5s.

III. THAM QUAN CỔNG VIP DATA5S

B1. Đăng ký thông tin bên trái;
B2. Thời gian tham quan 11h30 - 12h30 thứ hai hàng tuần;
B3. Cổng: v.data5s.com.
Comments