DOWNLOAD NGAY, KHÔNG CẦN TRAO ĐỔI

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

1. Ưu tiên, tặng thành viên đóng góp tích cực nhất, data mới, chất lượng tốt, tính ứng dụng cao cho người dùng, tuân thủ nguyên tắc cộng đồng data5s.

   Được download file bất kì, không giới hạn lượt tải trong ngày, trong tháng.

2. Lựa chọn hai: có hỗ trợ báo phí ở phần liên hệ.
Comments