DOWNLOAD NGAY, KHÔNG CẦN TRAO ĐỔI

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

1. Ưu tiên, tặng thành viên đóng góp tích cực nhất, data mới, chất lượng tốt, thông tin đầy đủ, tính ứng dụng cao và tuân thủ nguyên tắc cộng đồng data5s.

   Được download file bất kì, không giới hạn lượt tải trong ngày.

2. Lựa chọn hai: gói download file data chất lượng
Comments