CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ DATA TIỀM NĂNG

1. Hình thức download data - nguyên tắc cộng đồng

   Bạn cần tải lên một File data để được cấp quyền lấy về một File data khác
   Data yêu cầu trung thực, không cắt xén, hay quá 7 tháng,..Data được kiểm duyệt thủ công để đảm bảo uy tín, sự phát triển của Cộng đồng Data5s.
   Những bạn gửi data kém chất lượng thì sẽ không nhận được phản hồi.

data5s

2. Hướng dẫn upload data lên cộng đồng và tải File

Upload: Share data của bạn với cộng đồng. 
+ Điền thông tin Gmail (là Gmail bạn đang dùng cho trình duyệt Web nhé, xem video để biết thêm), Loại data (có thể: ngân hàng; bất động sản; doanh nghiệp; giáo dục; vay tiêu dùng, tín chấp; chứng khoán; giám đốc; thu nhập cao; xe hơi; mua hàng online; mỹ phẩm; TPHCM; Hà Nội; Đà Nẵng;..)
+ Click nút "Chọn tệp", "Upload File", chờ vài giây để quá trình tải file hoàn tất.
Download: Bạn chọn file phù hợp phía dưới website, hoặc trang khác, click vào nút Xem >  Yêu cầu truy cập  để được cấp quyền nhận file qua Email.

...Hướng dẫn có hình ảnh share data | Cổng VIP data5s

UPLOAD FILE - SHARE DATA

1. Upload file - Share data với cộng đồng


2. Video hướng dẫn download data

Trang 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,..
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
ċ

Xem
  05:24, 11 thg 5, 2020 Public Data5s 2020
Comments