DATA KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CÙNG CHIA SẺ

1. Hình thức download data - nguyên tắc cộng đồng

data5s
  • Bạn cần chia sẻ một File data để tải về File data khách hàng khác.
  • Data yêu cầu trung thực, không reup lại từ data5s, từ free data, hay cũ quá 7 tháng, có sđt, email,.. Được kiểm duyệt thủ công để đảm bảo uy tín, sự phát triển của Cộng đồng Data5s.
  • Mỗi ngày download một tệp.
  • File data khách hàng tự hủy sau 1 năm.
  • Vi phạm sẽ bị chặn tối thiểu 90 ngày, danh sách đen.

2. Hướng dẫn trao đổi thông tin tại cộng đồng data5s

  • Download: chỉ dùng Gmail, lấy ID của file tải về phải chính xác.
Vd: ID là phần màu đỏ như link bên dưới
https://drive.google.com/file/d/17pj1QFjhk0xNc4HLAQU7gRBp_qoZB_4/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/open?id=1hyqxJXWXOg9XapYnwMh2k7F8P6RUsYb
  • Upload: Mô tả cụ thể file data của bạn để thành viên khác dễ tìm kiếm. 
  • Nhấn nút  Chia sẻ , chờ 5s xác nhận rồi vào Gmail nhận file.

3. Danh sách khách hàng được chia sẻ hôm nay
UPLOAD FILE - SHARE DATA

1. Video hướng dẫn download data khách hàng


2. Download data khách hàng


Trang 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,..

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments