CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ DATA TIỀM NĂNG

1. Hình thức download data - nguyên tắc cộng đồng

data5s
  • Bạn cần chia sẻ một File data để tải về File data khách hàng khác.
  • Data yêu cầu trung thực, không reup lại từ data5s, từ free data, hay cũ quá 7 tháng, có sđt, email,.. Được kiểm duyệt thủ công để đảm bảo uy tín, sự phát triển của Cộng đồng Data5s.
  • Mỗi ngày được download một lần.
  • File data khách hàng sẽ tự hủy sau 1 năm.
  • Vi phạm sẽ bị chặn 90 ngày, hoặc vĩnh viễn danh sách đen.

2. Hướng dẫn trao đổi thông tin tại cộng đồng data5s

  • Download: chỉ dùng Gmail, lấy ID của file tải về phải chính xác.
Vd: ID là phần màu đỏ như link bên dưới
https://drive.google.com/file/d/17pj1QFjhk0xNc4HLAQU7gRBp_qoZB_4/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/open?id=1hyqxJXWXOg9XapYnwMh2k7F8P6RUsYb
  • Upload: Mô tả cụ thể file data của bạn để thành viên khác dễ tìm kiếm. 
  • Nhấn nút  Chia sẻ , chờ 5s để hiện thông báo, và vào Gmail nhận file.

3. Danh sách khách hàng được chia sẻ hôm nay


...Hướng dẫn hình ảnh share data | Chuyển đổi số điện thoại 11 số - 10 số

UPLOAD FILE - SHARE DATA

1. Video hướng dẫn download data khách hàng


2. Download data khách hàng

Trang 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,..

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments