DANH SÁCH FILE DATA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHIA SẺ HÔM NAY

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem
Data giáo viên, hiệu trưởng, phhs trường MN, TH, THCS, THPT  -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Huyện Bình Chánh, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Huyện Cần Giờ, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo viên, hiệu trưởng, phhs Hà Nội, Huyện Chương Mỹ, khối mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3  -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Huyện Củ Chi, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Đan Phượng, trường MN, TH, THCS, THPT -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo viên, hiệu trưởng, phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT  -   03:21, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Gia Lâm, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT -   03:18, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Hoài Đức, trường MN, TH, THCS, THPT -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Huyện Hóc Môn, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:18, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT  -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Mỹ Đức, bậc mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Huyện Nhà Bè, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Phúc Thọ, trường MN, TH, THCS, THPT -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Phú Xuyên, khối mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Quốc Oai, trường MN, TH, THCS, THPT -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Sóc Sơn,Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT  -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Thạch Thất, trường MN, TH, THCS, THPT -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Thanh Oai, khối mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo viên, hiệu trưởng, phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT  -   03:18, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Thường Tín, khối mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Huyện Ứng Hòa, bậc mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 11, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:18, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 12, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 1, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 2, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 3, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:18, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 5, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 6, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, data phhs trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 8, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận 9, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Ba Đình, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data phụ huynh học sinh, ban lãnh đạo trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận Bình Thạnh, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Cầu Giấy, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data phụ huynh học sinh, ban lãnh đạo trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận Gò Vấp, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Hà Đông, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Hoàng Mai, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data phụ huynh học sinh, ban giám hiệu trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Long Biên, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận Phú Nhuận, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data phụ huynh học sinh, ban giám hiệu trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục TPHCM, Quận Tân Phú, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Tây Hồ, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Quận Thanh Xuân, trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT -   03:20, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data phụ huynh học sinh, ban giám hiệu trường mầm non mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông  -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
ċ

Xem
Data giáo dục Hà Nội, Thị xã Sơn Tây, trường MN, TH, THCS, THPT -   03:19, 18 thg 1, 2021 Public Data5s 2021
Comments